Jdi na obsah Jdi na menu
 


Aleš Knápek, Bibliografie

 
Mgr. Aleš Knápek, bibliografie odborných a popularizačních publikací.

2003:
Keramika ze středověkých objektů v Perné u Valašského Meziříčí (ved. V. Goš, opon. L. Belcredi). Nepublikovaná diplomová práce, FPF SU v Opavě.

2005:
Púchovská kultura v Podbeskydí (ved. V. Janák, opon. M. Čižmář). Nepublikovaná diplomová práce, FPF SU v Opavě.

2007:
Nové nálezy púchovské kultury v Podbeskydí. In: Pravěk Sv. 16 (2006[2007]), 463-482, Brno.

Púchovská kultura a železné rudy Moravskoslezských Beskyd. In: Pomiędzy Północą a Południem. Przeobrażenia kulturowe na Górnym Śląsku w pradziejach i średniowieczu, Streszczenia wystąpień, Gliwice, 15 – 16 listopada 2007 r., Gliwice.

2008:
Sekeromlat typu "A" kultury se šňůrovou keramikou z Bílova (okr. Nový Jičín). Pravěk 17, s. 73-77, Brno.

Tesáky ze Starého Jičína. VSONJ 58, 2008, s. 175-178.

2009:
Dějiny lité bronzem aneb co nového? In: VSNJ 59, s. 110-116.

Středověké nálezy ze Štramberka. In: Štramberk – Moravský Betlém, st. s. 27 – 31, Štramberk.

2010:
Neolitické sídliště ve Studénce. In: Poodří 3/2010, 17-19, Ostrava.

Polní opevnění v Oderské bráně. In: Polní opevnění od třicetileté války do roku 1945. Monumentae vivent, s. 98.

2011:
Blahutovice a Dub, pravěká adresa. In: Poodří 1/2011.

Vliv lidské přítomnosti na Poodří od pravěku do vrcholného středověku. In: Poodří 3/2011, 7-10, Ostrava.

Studénka (okr. Nový Jičín). In: Přehled výzkumů Brno.

Šostýn a Huvaldy v době svého vzniku. In: Hlasy muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm.

Plátový kabátec ze Starého Jičína. In: VSNJ 61, st. , Nový Jičín.

2012:
Pravěký rybolov v Poodří, jeho možnosti a doklady. In: Poodří 1/2012, 4-6, Ostrava.

Ronovec, několik poznámek k podobě a stavu hradu. In: Havlíčkobrodsko 26, st. 187-196, Havlíčkův Brod.

2013:

Opevnění Chotěboře - mýty a skutečnost. In: Havlíčkobrodsko 27, 171-182, Havlíčkův Brod.

 2014:

Tesák z orlovských lesů. In: Archeologické výzkumy na vysočině, v tisku. 

Nálezy pravěkých artefaktů na Havlíčkobrodsku v roce 2012. In: Archeologické výzkumy na vysočině, v tisku.

Železné gotické dveře z Přibyslavi. In: Stavební Rozhledy, v tisku.

 

Publikace ve spolupráci:

Janák, V. – Chorazy, B. – Břízová, Z. – Grepl, E. – Knápek, A. 2005: Zpráva o průběhu a výsledcích projektu „Průzkum pravěkých výšinných sídlišť v Podbeskydí mezi Bečvou (Česká Republika) a Bialou (Polská Republika), rukopis uložený na Ústavu archeologie Slezské Univerzity v Opavě.

Polách, R. – Knápek, A. Grepl, E. 2007: Cesta minulostí II – 40. let městské památkové rezervace Nový Jičín. In: Sborník Národního památkového ústavu v Ostravě, Ostrava.

Augustinková, L. - Knápek, A. 2011: Stopy historických topeniští na zámku Rychvald. Sborník vědeckých prací VŠB-TUO, řada stavební, VŠB TU Ostrava, s. 191-198.

Augustinková, L. a kolektiv 2011: Moravská brána do Evropy. Soupis technických a zemědělských památek regionu Poodří. Knápek - staré cesty, pravěké osídlení u jednotlivých hesel)

Janák, V. – Knápek, A. – Papáková, K. 2011: Záchranný a zjišťovací výzkum na sídlišti ve studénce, okr. Nový Jičín. In: Badania

Jarošek, R. – Knápek, A. – Augustinková, L. 2011: Po stopách technických památek. Poodřím po technických památkách.

Janák, V. – Knápek, A. – Papáková, K. 2011: Sídliště s lineární keramikou ve Studénce. In: Otázky Neolitu a Eneolitu našich krajín.

Janák, V. – Knápek, A. – Papáková, K. 2012: Sídliště ve studénce v kontextu osídlení kultury s lineární keramikou v Oderské bráně. In: Přehled výzkumů 52, Brno.

  Augustinková, L. - Knápek, A. 2012: Kaple P. Marie (Sv. Floriána) ve Velké Kraši – konstrukní a dispoziční zvláštnosti drobné sakrální architektury. In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, číslo 2, rok 2012, ročník XII, řada stavební, Ostrava.

monografie (kolektivní monografie): 

Adamec, Josef a kol. Štramberk - Moravský Betlém: 650 let od založení města Štramberka 1359-2009. 1. vyd. Štramberk: Město Štramberk, 2009. 321 s. ISBN 978-80-254-4522-8.
 

     (Knápek, A.: Středověké nálezy ze Štramberka)
 
Knápek, Aleš (red.), Hrad Ronovec a Dolní Krupá: Sborník věnovaný památce
Josefa  Čapka  (1909-1988)  [
online].  Havlíčkův  Brod:  Muzeum  Vysočiny
Havlíčkův Brod ve spolupráci s obcí Dolní Krupá, 2013.
 
      (Knápek, A.: Ronovecké unikáty) 

  Blahutová, Michaela et al. Štramberk: příroda a pravěk. 1. vyd. Štramberk: Město Štramberk ve spolupráci s Muzeem Novojičínska, 2010. 179 s. ISBN 978-80-254-6046-7.

 (Knápek, A – Grepl, E. 2010: Pravěké osídlení Štramberka).